Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerOnaylanmış Kişi Statü Belgesi ( OKSB )

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ İÇİN İSTENİLEN ANA KRİTERLER VE BELGELER :

Ana Kriterler  ;

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi 

1- 12 Aylık Çalışan İşçi sayısının ortalamasının en az 30 işçi olması 

2- Firmanın en az 2 yıllık faaliyet geçmişinin olması

2-Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılında toplam 1 milyon dolar ihracat yapmış olmak VEYA ithalat ve ihracatı toplam 6 milyon dolar olmak

*** 42/a maddesi kapsamında başvuru yapılacak ise   ; Bir önceki takvim yılı veya başvuru yılında toplam 5 milyon dolar ihracat yapmış olmak VEYA ithalat ve ihracatı toplam 20  milyon dolar olmak   ,  firmanın imalatçı olması ve en az 100 çalışanının olması gerekmektedir. 

 

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için İstenilen evraklar aşağıdaki gididir ;

**** Bahse konu evrakların tamamı bağlı bulunulan  GÜMRÜK VE DIŞ  TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’ NE verilmek üzere alınmalıdır

  1. Ticaret Odasından Alınan Ticaret Sicil Kayıt Bilgiler Formu
  2. Yönetim Kurulu üyeleri ve %10 dan fazla sermayesi olan kişilerin adli sicil belgeleri , Limited şirket ise Müdürlerin adli sicil belgeleri ( Geçmişe dönük en geç 2 ay  ve  Adli Sicil Belgeleri RESMİ KURUMA  verilmek üzere seçilmelidir.)
  3. SGK borcu yoktur yazısı , internet üzerinden alınan E- Borcu yoktur yazısı da geçerlidir. (Geçmişe dönük en geç 1 ay   ve internet üzerinden talebi İHALE KONUSU OLMAYAN İŞLERLE İLGİLİ OLARAK Seçilmelidir.)
  4. Vergi Borcu Yoktur Yazısı   ( Geçmişe dönük en geç 2 ay  ve internet üzerinden talebi DİĞER   Olarak  Seçilmelidir)
  5. Performans ve Güvenilirlik Raporu  ( Tespit Sözleşmesinin yapıldığı ilk günden geçmişe dönük 2 yılı kapsamalıdır. )
  6. Yeminli Mali Müşavir Raporu  
  7. Sigortalı çalışan işçi sayısı yazısı (Geçmişe dönük en geç 12 ay ) (Bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe ile başvurularak cevap yazısı şeklinde  alınmalıdır. HİZMET DÖKÜMÜ GEÇERLİ DEĞİLDİR. )
  8. Güncel imza sirküleri  ( Noter Onaylı veya Aslı Gibidir .)
  9. Kapasite Raporu (  Noter Onaylı veya Aslı Gibidir .) ( 42a  kapsamında başvuru yapılmayacak ise gerek yok )

Çözüm Ortağınız

Takım Çalışması

Size Özel Teklifler

Çözüm Ortaklığı