Güncellendi
İşlem Başarılı !

Bizi tercih Ettiğiniz için TeşekkürlerMenşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri

İhracatlarda Serbest Dolaşım Belgeleri İle Menşe Dolaşım Belgelerinin Uygunluğunun Kontrolüne İlişkin Tespit İşlemleri:

SK1 –İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikaları/fatura beyanlarının sonradan kontrol işlemlerinde ihraç edilen eşyanın menşe kazanıp kazanmadığı belirlenmesi için eşyanın ilgili mevzuatına göre menşeli olup olmadığına ilişkin tevsik edici bilgi ve belgelerin tespit işlemidir.


INF4 –İthalatçı ülke gümrük idarelerinden kontrol talebiyle alınan kısa dönem ve/veya uzun dönem tedarikçi beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde kontrollerinin yapılarak, INF 4 Bilgi Formu düzenlenmesine yönelik işlemlerin tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
İhracatçı  tarafından düzenlenen ve kapsamı eşya için ithalatçı gümrük idaresi tarafından INF4 bilgi formu talep edilen “Tedarikçi Beyanı”nın ilgili mevzuat gereği usulüne uygun olarak düzenlendiği ve söz konusu eşyanın beyanda belirtilen ülke menşeli olduğunun tespit işlemidir.

EU2 - Tercihli ticaret anlaşmaları çerçevesinde onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyanın menşe kurallarına uygunluğunun tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.
Gümrük Müsteşarlığına Onaylanmış İhracatçı Yetki Belgesi başvurusunda bulunan ihracatçıların, bu belge kapsamında gerçekleştirmeyi planladıkları eşyanın, menşe kurallarına uygun olup olmadığı hususlarının tespit işlemidir.